Hjernevask – er mennesket en del av naturen?

I går var premieren på Harald Eias mye omtalte nye serie Hjernevask. Jeg elsket det jeg så. Eia, som er utdannet sosiolog, søker å utfordre norske samfunnsvitere på om de ikke undervurderer betydningen av biologi og evolusjon på oss menneskers atferd. Eia har åpenbart lyktes, for VG Netts brukere gir programmet storskryt og i gjennomsnitt terningkast 5. De norske kjønnsforskerne som var med i programmet, Jørgen Lorentzen og Cathrine Egeland, latterliggjøres derimot av brukerne for deres uvilje mot å ta inn over seg empiriske bevis for medfødte psykologiske kjønnsforskjeller. De framstår som dogmatiske i sin tro på at kjønnene er identiske, og man får følelsen av at de holder seg for ørene og roper la-la-la når noen informerer dem om biologisk forskning på kjønn. De vil ikke høre.

Er mennesket en del av naturen? Forhåpentligvis ville selv samfunnsvitere flest svare «ja» på dette spørsmålet, men de ser ikke ut til å forstå implikasjonene av dette. Vi mennesker er en del av naturen, og er som alle dyr formet av evolusjon gjennom naturlig utvalg. Vår natur er et resultat av denne prosessen. Spør man samfunnsvitere om mennesket er resultatet av arv eller miljø, svarer de selvsagt begge. I praksis jobber man imidlertid under antagelsen om at mennesker er født med en generell evne til å lære, og at hvem vi blir, i all hovedsak kommer ned til kulturelle og miljømessige faktorer. Man ser på mennesket som så og si født som blanke ark, selv om man vil benekte dette, og peke på at mennesker er født med et biologisk behov for mat, sex og så videre. Så langt er man villige til å gå, men ikke lenger. Mens man ser dyrs atferd som genetisk determinert og preget av instinkter, tenker man seg vi mennesker har færre slike instinkter, og snarere preges av vår generelle læringsevne.

Med det viser man en mangel på grunnleggende forståelse av evolusjonsteorien. Tenk på kroppen. Ulike organer i kroppen løser ulike oppgaver. Hjertet pumper blod ut i årene og kroppen. Lungene sørger for inntaket av oksygen. Tarmene våre tar opp næring. Videre løser ulike celler i kroppen også ulike oppgaver, og cellene våre i seg selv består av komplisert maskineri. De har både cellekjerner, endoplasmatisk retikulum, golgiapparat, celleskjelett og mer. Dette kompliserte systemet, kroppen vår, er formet av evolusjon gjennom naturlig utvalg, og er bygd på bakgrunn av DNA-kode. Kroppen som system er rotete, hiarkisk og preget av spesialsering. Hjernen er resultatet av den samme prosessen, evolusjon gjennom naturlig utvalg, og hjernens aktivitet er vår bevissthet. Vi kan forvente hjernen har de samme kjennetegnene.

Hjernen består som kroppen av «mentale organer», som spesialiserer seg på å løse enkelte oppgaver – moduler. Emosjoner prosesseres primært for eksempel i det limbiske systemet, mens hukommelsesinnkodingen skjer i hippocampus, thalamus bearbeider sanseinntrykk, mens hypothalamus regulerer en rekke kroppslige systemer og også i stor grad seksuell atferd. Dette er forenklinger, men poenget er at hjernen har en struktur som er felles for alle mennesker, bestemt genetisk, og som viser klare tegn til hvordan ulike deler av hjernen er spesialisert for spesifikke oppgaver. Alle de nevnte hjernestrukturene finner man sågar også hos andre pattedyr. Mennesket har ikke færre evolusjonære mentale adapsjoner enn andre dyr, vi har flere. Menneskers fleksiblitet kommer av at vi kan kombinere alle disse. Flere mentale adapsjoner er analogt med å ha flere ord til rådighet når man skal uttrykke seg språklig. Slik flere ord fører til at vi kan uttrykke mer og på en rikere måte, fører flere adapasjoner, flere spesialiserte moduler i hjernen, til en rikere atferd – fordi modulene kan samarbeide og løse mer kompliserte problemer enn de klarer alene.

Evolusjon gjennom naturlig utvalg har formet hjernen vår slik den er, og er den eneste drivkraften bak den menneskelige natur. Den menneskelige natur er relevant for alle som ønsker å forstå noe ved mennesker, enten det er hvordan samfunnet fungerer eller hva som er god kunst – fordi svarene kommer an på hva den menneskelige natur er. Evolusjonær tankegang står allerede sterkt i deler av psykologien, med fagdisiplinen evolusjonspsykologi, mens nativismen og etologien vinner fram i utviklingspsykologien. Psykologi er i ferd med å bli en del av biologien, slik Darwin en gang spådde i Artenes opprinnelse:

In the distant future I see open fields for far more important researches. Psychology will be based on a new foundation, that of the necessary acquirement of each mental power and capacity by gradation. Light will be thrown on the origin of man and his history.

Hva stritter dere imot, samfunnsvitere? Ta konsekvensene av at mennesket er en del av naturen. Evolusjon gjennom naturlig utvalg er teorien som forener alt liv, det er den røde tråden og rammeverket alt liv må forstås gjennom. Jeg utfordrer samfunnsvitenskapene til å bruke evolusjonsperspektivet for alt det er verdt og derigjennom nå et helt nytt nivå i vår forståelse av oss selv.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

40 kommentarer

 1. Jeg synes også programmet er interessant, men synes både Eia og du mangler korttidsperspektivet.

  Hva kommer det av at ikke ett eneste norsk jentebarn på 50- 60 og kanskje til og med 70 og langt opp på 80-tallet ikke følte noen tiltrekning mot ROSA.

  Pr. idag tror visst alle småpikeforeldrepar at pikebarnet ikke vil overleve om de ikke får alt i rosa… Fra ski til iskrem…

  Jeg tror Hollywood har vært sterkt inne i bildet i påvirkningen på de som var unge da NRK måtte oppgi monopolet ca. midt på 80-tallet.

  Rosa-styret og objektrollen som Barbie startet da, og har hatt en utrolig ekspansjon.

  Ingen skal fortelle meg at DENNE negative utviklingen for kvinnene har sitt utspring fra huleboerkvinnene;)

  En gang kalte vi det amerikansk kulturimperalisme!
  Det virker som alle har glemt det idag. Eller er alle journalister og forfattere selv så påvirket at de ikke ser skogen for bare trær !

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Karikari - 3. mars 2010 at 6:07
 2. At rosa i dag er en jentefarge, er jeg temmelig sikker på skyldes miljøpåvirkning. Jeg har sett noen evolusjonære teorier på forskjellige fargereferanser mellom kjønnene, men fant det ikke særlig overbevisende. Forskning.no hadde en sak om dette: http://www.forskning.no/artikler/2007/august/1187693490.71 Teorien er at kvinner liker rødtoner bedre enn menn, fordi de i vår evolusjonære forhistorie sanket bær. Jeg er skeptisk. Dersom dette skal være sant, burde vi se kvinner i forskjellige kulturer verden over like rødtoner bedre enn menn. Jeg synes å huske at for 100 år siden ble faktisk blått regnet som feminint, og rødt maskulint. Inntil videre forholder jeg meg skeptisk til evolusjonære hypoteser på dette. Det som imidlertid er klart er at mennesker generelt har en preferanse for blått. Dette kommer sannsynligvis av at det er vannets farge, og at det har vært fordelaktig for våre forfedre og tiltrekkes av. Det er også klare universelle mønstre i hvilke landskaper vi tiltrekkes. De er grønne, gjerne sletteaktige, med vann… Landskap hvor det ville være gunstig for oss å bo.

  Lisa Eliot er en nevroviter som har skrevet boken Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow Into Troublesome Gaps — And What We Can Do About It. Hun argumenterer for at forskjellene i talenter mellom kjønnene er svært små. Det er imidlertid noen preferanseforskjeller på ulike stimuli, som sammen med kulturelle faktorer, kraftig forsterker forskjellen mellom kjønnene – fordi kjønnene får trening på forskjellige aktiviteter. Her er et interessant foredrag med henne: http://fora.tv/2009/09/29/Lise_Eliot_Pink_Brain_Blue_Brain

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 4:20
 3. Forståelsen av oss selv som et naturprodukt og utredningen av dette, er gjordt for flere ti tusener av år siden.
  Disse utredningene er sendt fremover i tid via et metaforisk språk som få kan løse.
  Årsaken til det er at ca 80 prosent av jordens befolkning til alle tider, kun ser verden gjennom sine øyne.

  Et hvilket som helst dyr gjør det samme.
  En løve vil også tenke:-Jeg og alle de andre, inklusiv menneskene som en dyreart.-
  -Men jeg er en løve, det er ikke de andre. Jeg er noe mer.

  Slik tenker også en god del mennesker. Det er vi og alle de andre. De er dyr.

  Desverre var det denne todimensjonale tenkingen som resulterte i religionene.
  Og det forsetter: Vi religiøse og de ikke religiøse.
  Dette “vi” i forhold til “de” er det maksimale man rekker frem til med 2D tenking.
  Det blir da en uoppnålig og enorm avstand til naturen selv.

  Da måtte man ha slått sammen “vi” og “de”.
  Som igjen kunne kalles “oss” i forhold til Naturen “N”.
  Men fremdeles ville de to enhetene være totalt avskilt, og ikke ha forbindelse med hverandre mentalt.

  Først når man kommer opp i 3D tenking, blir det en selvfølgelig forbindelse mellom “oss”, og naturen “N”.

  Men først i 4D ser man helheten i forholdet til “oss”, “dyrene”
  og naturen “N”.

  Altså en “trenighet” med resultat = 1.

  Det er mangel av denne tenkingen som er årsak til at så få klarer å forholde seg den naturlige utviklingen i Naturen.
  Og derfor de problemen som oppstår i diskusjon om slike enkle og selvfølgelige ting. Blant forskere og andre.

  Man må huske på at en forsker kan være kopierende, og vil aldri kunne tilegne seg noe som helst hvor det kreves selvstendig sammenligningsevne.

  Dermed går diskusjonen videre i en uendelig spiral.

  Det er jo et håp, og har vært det i tusenvis av år, at det en dag skal la seg gjøre å trenge igjennom den muren, eller fjell som de kalte det tidligere, som denne 2D tenkingen skaper.
  Dersom man kan øyne den enorme bevissthetsavstanden der ligger mellom disse D ene, og at 80% aldri når frem til at mennesker er et produkt av naturen selv, skjønner man sikkert hva det er slitt med til alle tider.
  Det er behagelig å slippe å tenke.
  Men problemet er, at da lar man seg også hjernevaske.

  Og det synes også behagelig. Helt til man ligger som en skadeskutt fugl.
  Da er det litt i seineste laget å spørre hva som var årsaken til det.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kungfuz - 3. mars 2010 at 5:07
 4. Haha, jeg tror problemet er at samfunnsvitere flest sier de tror på evolusjonsteorien, men at de ikke forstår den, men tror likevel de gjør. Derfor snakker biologer og samfunnsvitere forbi hverandre. Biologene forstår godt argumentene til samfunnsviterne, men samfunnsviterne forstår ikke biologenes argumenter, fordi de ikke forstår evolusjonsteorien. Få mennesker gjør dessverre det. Dette kom tydelig fram i radiodebatten mellom Jørgen Lorentzen og Jan Terje Lifjell. http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/614057/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 5:36
 5. Samfunnsvitere “stritter ikke imot”, som det påstås i overskriften, men NOEN ullhoder som kaller seg kjønnsforskere, tror at deres eget politiske ståsted er grunnlag for vitenskap. DET er problemet. Som sosiolog gremmes jeg med tanken på å bli satt i bås med kjønnsforskerne fra Eias program.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hege O. V. - 3. mars 2010 at 6:21
 6. Jeg så ikke radiodebatten, men har kjent til problemet siden 70 åra.
  Selv da var det en god del som henspeilte på naturen.
  Men det blåste fort ut.

  Beklagelig nok finnes der ikke en samfundsviter, som skjønner samfundet i det hele tatt.
  Hadde de det gjordt, hadde de ikke kalt seg samfundsvitere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kungfuz - 3. mars 2010 at 6:22
 7. Detter er for dumt. Programmet handlet ikke om farger. Det helte i retning om at mengden testosteron hadde betydning for relasjonsdannelse og språkutvikling. Jo mer testosteron desto senere utvikling av språk, relasjoner og empati. Var det så vondt å forstå?
  Det sa altså ingenting om farger, hvis du ser bort i fra tåpeligheter som Martine Aurdal og Anniken Vittfelt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjell Erik - 3. mars 2010 at 6:26
 8. Ja, Eia er mer enn en klovn. Men dette var også morsomt.
  Keiseren hadde ingen klær! En norsk samfunnsviter hadde oppfattet at det er forskjell på jenters og gutters kjønnsorganer. Det skal han ha for. Men argumentet for hans syn var mindre imponerende:s”Sånn er det bare”. Den andre representanten for norsk samfunnsvitenskap mente at forskeren fra Cambridge så det han ønsket å se. På spørsmål om argumenter for hennes syn, lød det “Ja, jo, nei, men …det er teoretisk” Man får en prikkende følelse av religioøsitet.
  Takk til Eia for å ha avkledd personer med kvasivitenskapelig,halvreligiøst tåkepratp

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Aksel Schreiner - 3. mars 2010 at 6:32
 9. Det er vanskelig å snakke om arv og menneske fordi vår nære historie viste hvilken galskap som kom ut av det.

  Vi gikk derfor til motsatt side og mente at miljø betyr alt.

  “Sannheten” ligger som alltid et sted midt imellom.

  Jeg har voksne barn og kjenner mange andre som har det.
  Uten å presentere det som forskning har det vært utrolig å se hvor forskjellige mine barn og andres barn har vært som følge av at noen av dem har vært jentebarn og andre guttebarn

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  roven - 3. mars 2010 at 6:45
 10. Nøyaktig hvilke farger som til enhver tid har vært regnet som “feminint”, er helt på siden av tema. Dersom noe slikt (som f.eks. det faktum at rosa ikke alltid har være en “feminin farge”) skulle brukes som et argument for at det er kulturen som påvirker menn og kvinner i hver sin retning, kan man lett forklare det med at fargene verken er maskuline eller feminine “i seg selv”, men at det ikke forandrer det faktum at kvinner da til enhver tid (sansynligvis) har orientert seg mot det som OPPFATTES som en “feminin farge”, og omvendt, for menn. Nå ser man f.eks. at oppfatningen av enkelte farger, i forhold til maskulinitet eller femininitet, er i ferd med å endre seg. F.eks. blir det vanligerer for menn å bruke rosa skjorter, selv om de er heterofile.
  Poenget er: Dette med fargetiltrekning er helt uinteressant. Derimot er hvorvidt kvinner SELV velger det som oppfattes som feminint innad i kulturen, eller ikke, relevant.
  Uansett er de norske samfunnsviterne, som Eia har påpekt, merkelig uvillige til å ta inn over seg evolusjonsteorien. Kaster man et raskt blikk på dyreriket, vil man se at de samme kjønnsrollene som gjør seg gjeldende hos mennesker, også er tydelige hos de fleste andre pattedyr. Løvinner holder sammen, og oppdrar t.o.m. løveungene i fellesskap. Hannene deltar i jakten på tunge byttedyr. Med unntak av det, gjør de ikke så mye annet enn å parre seg og jage vekk andre hanner. Når hannene blant løveungene når en viss alder, kastes de ut av flokken: Atferden deres oppleves som en trussel for resten av flokken. Hos elefanter er det også på samme måte. Hunnelefanter holder sammen, og oppdrar unger i fellesskap. Unge hannelefanter må forlate flokken på et visst tidspunkt, da de kan utgjøre en fare (de går inn i en tilstand som kalles “musth”, da de formelig flommer over av testosteron, og utgjør en fare for omgivelsene).
  Mennesket er bare et dyr. Jeg hadde ei bikkje en gang, ei tispe, og hun vrikka tydelig på rompa for å “gjøre seg lekker” når hun hadde løpetid, og så en hannhund.
  Vi er bare dyr.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Moskus - 3. mars 2010 at 7:01
 11. Hege: Jeg håper du har rett, og at dette bare er fordommer fra min side. I alle tilfeller går utviklingen i riktig retning. Evolusjonsperspektivet vinner i større og større grad fram i psykologien. Dette vil også forplante seg i samfunnsvitenskapene og sosiologien, men man kan spørre seg hvorvidt det noensinne vil nå mainstreamen.

  Kjell Erik: I bredere forstand handler programmet om evolusjonsteoriens stilling i samfunnsvitenskapene. Ignorerer man den? Denne lille fargediskusjonen var bare en diskusjon om evolusjonsteoriens implikasjoner på fargepreferanser. :)

  Moskus: Er enig i at dette med farger er et trivielt tema. Interessant tanke at kvinner og menn har en medfødt tendens til selv å orientere seg mot hva som regnes som kjønnstypisk i kulturen. Altså at kjønnsroller ikke bare presses ned hodene deres, men at de faktisk kanskje oppsøker dem selv. Fikk visse ideer om hvordan man kunne teste hypotesen her nå. Kjenner du til noe forskning som spesifikt har gjort?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 7:43
 12. Nei, kjenner ikke til noe forskning som er gjort spesiellt i forhold til akkurat det…men du kan jo få hypotesen bekreftet ved å henge på Hennes og Mauritz en dag. Kvinnene handler i kvinneavdelingen…og velger dermed feminine plagg. De aller fleste av dem unngår mannsavdelingen ;o). Tydeligvis ønsker de å kle seg i det samfunnet (anført av “moteekspertene” anser som feminint). Menn derimot, plukker ut plagg i mannsavdelingen, og ønsker tydeligvis å kle seg i det “moteekspertene” påstår er maskulint. Lorentzen og Egeland vil jo da påstå at det er noe vi gjør fordi vi er OPPLÆRT til å gjøre det. Problemet til Lorentzen og Egeland er da bare å forklare hvorfor bortimot ALLE følger kjønnsrollemønstrene, mer eller mindre slavisk. Kan det virkelig være mulig at den “hjernevaskende effekten” i kulturen kan ha en suksessrate på bortimot hundre prosent? Det er i så fall fryktelig merkelig. Med unntak av de homofile, ser det ut til at svært, svært få avviker fra tendensen til å velge klær som fremhever det kjønnstypiske. T.o.m. de minst moteinteresserte blant oss, velger å kle seg noenlunde kjønnstypiske.
  Uansett, akkurat det der kommer man ikke til å komme i bunns i, MEN: Det er ÈN ting Lorentzen og Egeland aldri vil kunne forklare, eller argumentere mot, med noen særlig suksess, og det kan man finne masse om på nettet. På 60-70 og 80-tallet gjorde man en del operasjoner på spedbarn som var født med ikke-spesifikke genitalier (altså, uklar kjønnsidentitet, ofte gutter med deformerte peniser). På den tida var Egelands og Lorentzens syn på kjønnsidentitet (eller det man kanskje heller burde si er den logiske konklusjonen av Egelands og Lorentzens syn) enerådende på mange felt. Man antok at dersom man oppdro et barn, f.eks. en gutt, som en jente, så ville gutten automatisk oppfatte seg selv om jente, og leve et fullverdig liv som kvinne. Det man derfor gjorde, med en del gutte-spedbarn som ble født med deformerte peniser, var å kjønnsoperere dem, og gjøre dem til jenter. Ettersom disse barna vokste opp, viste dette seg å være veldig problematisk. Allerede som barn, valgte “jentene” (genetisk sett gutter) gutteleker, til TROSS for at de ble oppmuntret til å velge jenteleker av foreldrene (og de fikk selvfølgelig ikke vite om sin kjønnsfortid før de ble voksne) – og ettersom de ble eldre, viste mange seg å være seksuellt orientert mot kvinner. En del av disse barna valgte som voksne å leve som menn, med rekonstrueringsoperasjoner av mannlige kjønnsorganer o.s.v. (en type operasjon som ikke er så mye å skryte av, desverre).
  Åpenbart er ikke “kjønnsroller” bare et kulturellt produkt likevel…og leger fraråder nå den praksisen som ikke var så uvanlig på -70 og 80-tallet. Gutter kan ikke bare “forvandles” til jenter, ikke engang om man gjør det fra de er spedbarn av.
  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/102/1/e9

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Moskus - 3. mars 2010 at 8:37
 13. Kjenner faktisk til den forskningen du nevnte. Jeg er jo helt enig i at det er medfødte psykologiske kjønnsforskjeller, og den forskningen du nevner må bortimot være det sterkeste beviset for dette. Spørsmålet er bare hva mekanismene som ligger til grunn er. De er nok sannsynligvis flere. Lawrence Kohlbergs kognitive teori for kjønnspregning er i overensstemmelse med hypotesen du fremmet.

  Denne studien er for øvrig bedre: http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/350/4/333?fyear=1994&tmonth=Apr&author2=gearhart%2C+j&author1=reiner%2C+w&tyear=2004&hits=20&fmonth=Apr&excludeflag=TWEEK_element&sortspec=Score+desc+PUBDATE_SORTDATE+desc&search_tab=authors&andorexacttitleabs=and&searchtitle=Authors&sendit=GO&andorexactfulltext=and&searchid=1081207688152_68&FIRSTINDEX=0&journalcode=nejm

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 9:01
 14. Det var direkte pinlig å høre hva Lorentzen og Egeland presterte å spy ut.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Stoopid McPottyhead - 3. mars 2010 at 9:30
 15. Det var også ille å høre radiodebatten på NRK, hvor Lorentzen viste sin elendige forståelse av evolusjonsteorien. Han spurte seg selv om hvorfor vi ikke reproduserer oss selv hele dagen, når alt fra et evolusjonært perspektiv handler om å føre genene våre videre. Det er vel for dumt til å fortjene en kommentar.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 9:35
 16. Hva skulle vi ellers være? Om ikke endel av naturen?
  Ikke mye som skiller oss fra alle de andre som går eller flyr rundt, med to øyer og ben og nese osv.osv.
  Joa tror vi er en del av naturen, ellers må vi jo være aliens

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  hyasint - 3. mars 2010 at 10:09
 17. Evolusjonsteorien er kun.. ja en teori. Den er ikke bevist, men brukes i dag som fakta. Det finnes andre forklaringer hvorfor mennesker skiller seg ut fra andre “dyr” som er like plausible.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  David Icke - 3. mars 2010 at 11:14
 18. Evolusjonsteorien er “bare” en teori på samme måte som Einsteins relativitetsteori. En vitenskapelig teori er noe ganske annet enn det man i dagligspråket kaller en “teori”, som ville tilsvare det man i vitenskapen kaller en hypotese.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 3. mars 2010 at 11:51
 19. David Icke:

  Atomteori? Tyngdekraftteori?

  Finn ut hva “teori” er i vitenskapen, du vil bli overrasket :)

  Når det gjelder “skjult agenda” hos de norske forskerne i Hjernevask vil jeg spekulere i at de er veldig redde for å eventuelt touche innom traumatiske raseteorier hvis det kobles for mye opp om bologiske faktorer.

  Norge har in my humble opinion en “pisselunket kristen formynderstat” agenda og vil gjerne beskytte sine barn mot ikke bare øl og Marilyn Manson, men også “skumle” biologiske teorier som så altfor lett ender i Godwins lov ;-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  laffen - 4. mars 2010 at 12:32
 20. A+

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pappasmurf - 4. mars 2010 at 2:20
 21. Debatten om hvorfor kjønnene oppfører seg anderledes kan spores tilbake til våre første timer etter fødsel.

  Det har seg nemlig slik at hver gang man snakker med en gutt enten han er 1time eller 15år gammel, så snakker man “hardere” og “røffere”. Kroppsspråket er litt mer innelukket, og som den magneten for kommunikasjon vi er, så lærer vi av det vi ser.
  I stikk motsatt ende på skalaen er det jenter oppfatter verden, derfor er de “mykere” i sin kommunikasjon til omverdenen.

  Dette har jeg selv lagt merke til med mine nevøer og niese. De er et to-egget tvillingpar. Gutt og jente.
  De lekte med de samme lekene opp til jenta var rundt 5år gammel. Da ville hun ha dokker.

  Moren spurte hvorfor, å hun sa, så sannt det var: “Jeg så at noen andre jenter hadde, så jeg og vil ha.” Fra derav ble lekebudsjettet nesten dobblet. Så kan man tenke seg hvor denne andre jenten hadde fått ønsket etter å få seg en dukke fra osv.

  Det sporet ender vell i USA, the root of all evil. :-P

  Men, min påstand, om du vil er at kjønnsrollene er kulturellt tillært av voksne personer rundt oss selv.
  Dette består i meget stor grad over hvordan vi presenterer oss selv for småbarn.

  Bare tenk på din egen oppførsel knyttet til de forskjellige kjønn, neste gang du snakker med små barn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tore på Sporet - 4. mars 2010 at 3:16
 22. Han derre Lorentzen klager på at det er for lite biologi og for mye statistikk. Mitt spørsmål er. Er ikke matematikk og statistikk et av de viktigste redskaper i alle vitenskaper. Skulle gjerne testa disse synsernes evner i matematikk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Rune Guldberg - 4. mars 2010 at 3:23
 23. Tore på Sporet: Hva er ditt evolusjonsteoretiske argument for denne hypotesen?

  Her er abstracten for W.G. Reiner and J.P. Gearhart, Discordant sexual identity in some genetic males with cloacal exstrophy assigned to female sex at birth, N Engl J Med 350 (2004), som i seg selv mer eller mindre falsifiserer hypotesen om at kjønnstypisk atferd er tilnærmet 100 % tillært:

  “Background: Cloacal exstrophy is a rare, complex defect of the entire pelvis and its contents that occurs during embryogenesis and is associated with severe phallic inadequacy or phallic absence in genetic males. For about 25 years, neonatal assignment to female sex has been advocated for affected males to overcome the issue of phallic inadequacy, but data on outcome remain sparse.

  Methods: We assessed all 16 genetic males in our cloacal-exstrophy clinic at the ages of 5 to 16 years. Fourteen underwent neonatal assignment to female sex socially, legally, and surgically; the parents of the remaining two refused to do so. Detailed questionnaires extensively evaluated the development of sexual role and identity, as defined by the subjects’ persistent declarations of their sex.

  Results: Eight of the 14 subjects assigned to female sex declared themselves male during the course of this study, whereas the 2 raised as males remained male. Subjects could be grouped according to their stated sexual identity. Five subjects were living as females; three were living with unclear sexual identity, although two of the three had declared themselves male; and eight were living as males, six of whom had reassigned themselves to male sex. All 16 subjects had moderate-to-marked interests and attitudes that were considered typical of males. Follow-up ranged from 34 to 98 months.

  Conclusions: Routine neonatal assignment of genetic males to female sex because of severe phallic inadequacy can result in unpredictable sexual identification. Clinical interventions in such children should be reexamined in the light of these findings.”

  Rune: Ja, jeg irriterte meg over dette jeg også. Men han er jo egentlig litteraturviter. Det er kanskje ikke så rart han lar seg forvirre av psykologiske eksperimenter og signifikanstesting.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Splittet - 4. mars 2010 at 4:06
 24. vERDEN ER EN ARTIG PLASS Å VOKSE OPP PÅ.. øNSKER DEG SUPRE PROGR.. MENNESKER BLIR IKKE VOKSNE SLIK I EI FEI….. KLEM…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Solvett - 4. mars 2010 at 4:11
 25. Da jeg vokste opp var det faktisk populært og politisk korrekt at gutter skulle leke med dukker og andre jenteleker. Moren min som var rødstrømpe på den tiden prøvde å få meg og min bror til å bli likestilte. I dag ler hun av det hele og skjønte i ettertid at hun burde skjønt at hun hadde tatt masse feil ettersom vi lekte doktor og kappet av hodet på dukken i stedet for å kle på henne.

  Etter hvert fikk vi biler og baller og selv om vi vokste opp hos mor ble det (sånn noenlunde) menn av oss. :-)

  Min datter på 4 år har helt siden hun kunne velge valgt rosa til tross for at jeg oppfordrer henne til å velge andre farger. Som mange fedre vet så er det ikke akkurat noen økonomisk fordel med rosa leker og klær…. Jeg så også veldig tidlig store forskjeller i hvordan min datter og sønn oppførte seg når de skulle forsøke å få viljen sin, og ellers.

  Jeg gjetter på at endel vil ha sine hypoteser om ulik påvirkning, men det er bare nettopp det det blir uten kvalitativ forskning: Hypoteser.

  Lorentzen og Egeland hadde bare hypoteser, politisk korrekte sådanne, mens de med biologisk utgangspunkt hadde forskning å vise til. Det er pussig at man frivillig dummer seg så loddrett ut på TV. det var faktisk så dumt IMO at jeg mener at man krysset presseetikkens vær varsom-plakat…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bajazz - 4. mars 2010 at 4:58
 26. http://www.becominghuman.org/
  Klikk, se, hør, les og lær.

  Mvh,

  Simen Oestmo
  Graduate Student
  School of Human Evolution and Social Change
  Institute of Human Origins
  Arizona State University

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Simen Oestmo - 4. mars 2010 at 6:33
 27. Hvorfor tror alltid kvinner at en eventuell konstatering av at kjønnsforskjeller finnes, betyr at kvinnene er dårligere eller mindre verdt enn mannen. Det er patetisk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Helge Hammersland - 4. mars 2010 at 8:03
 28. > Evolusjonsteorien er kun.. ja en teori. Den er ikke bevist, men
  > brukes i dag som fakta. Det finnes andre forklaringer hvorfor
  > mennesker skiller seg ut fra andre “dyr” som er like plausible.
  >
  >David Icke

  Evolusjonsteorien er en av vitenskapens *aller* mest forståtte, gjennomarbeidede og etterprøvde «teorier». Og nei, det finnes ikke like plausible forklaringsmodeller for vår (åpenbare) biologiske utvikling.

  Og når du kommer dragende med «skiller seg ut fra andre dyr» er det vanskelig å ikke tro du henspeiler på gudetro, og menneskeheten som «utvalgt til å styre jorden». Er du klar over hvor «2000 years ago» det er…?

  Å ikke «bruke evolusjonsteorien som fakta» er det samme som ikke å «bruke gravitasjonsteorien som fakta». Så neste gang du skal ut av blokka di (eller huset ditt) foreslår jeg du går ut via taket.

  Gravitasjonsteorien er tross alt bare en teori. Det finnes andre plausible forklaringer på hvorfor du ikke svever ut i «space», så du «faller» sikkert ikke i bakken og brekker beina dersom du går hjemmefra via taket…

  Jeg anbefaler alle å gjøre et søk på youtube etter et «beat poem» av Tim Minchin som heter «Storm». Det er rett og slett fantastisk.

  NB: Jeg skriver teori i hermetegn siden du, som det nevnes over her et sted, misforstår dagligtalens «teori» med vitenskapelig «hypotese». En vitenskapelig hypotese er det man til daglig kanskje ville kalt en «påstand» eller «forslag» eller «alternativ».

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frode - 4. mars 2010 at 10:51
 29. Laffen: Ok, hva vet vel jeg som ikke er kvakademiker og kan strø om meg med innsikt i all verdens teorier og hypoteser. :)

  Og nå fortsetter jeg bare å skrive her for å se om Godvin får rett.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  David Icke - 4. mars 2010 at 11:06
 30. Jørgen Lorentzen utviser en total mangel på evolusjonær forståelse. Som en matematiker som jobber kun på den ene siden av likhetstegnet i en ligning, ser Lorentzen bare en side av saken og misser helheten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje S - 4. mars 2010 at 12:38
 31. @Karikari
  Poenget til Eia er strengt talt ikke at alt er biologi, men at biologi har noe å si for våre interesse områder.

  Dessuten har ikke farger så veldig mye å si den diskusjonen heller. Når man tenker evolusjonært så skjønner man at det nok ikke noen gang har vært en fordel å være intressert i ting med ROSA farge for å kunne reprodusere seg å sikkert sitt avkoms fremtid. Derimot er interessen for barbiedukken som en replikka på et menneske, altså en generelt større interesse for andre mennesker vært viktigere for kvinner enn menn for å formere seg.

  Vi er forskjellig skrudd sammen, og bare tro at det kjønnsorganene som skiller oss er naivt. Har selv aldri forstått hvorfor det er så veldig viktig at vi skal være helt like.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  hola - 4. mars 2010 at 1:18
 32. Hva er nytt? Eia slår inn åpne dører og problemstillingen hans er helt feil. Spørsmålet er hvordan vi bruker denne viten om natur/kultur.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bie - 4. mars 2010 at 2:33
 33. Forskere med forutintatte meninger, tro og holdninger har intet i et forskningsmiljø å gjøre, hvilket befestes av visse personers emosjonelle selvforsvar.
  Har vi forandret oss så mye i adferd, individuelt som i “flokk”, siden “tidenes morgen”, eller håndterer vi tilkomne hjelpemidler feil og uvettig, slik at disse includeres som del av den menneskelige organismen?
  Tar vi bort hjelpemidlene, hva er så den positive utviklingen av “menneskedyret” jamført med for 2000-3000 år siden?
  Sitter selv igjen med intrykket av at: Fra historien har vi lært at vi intet har lært. Vi fødes unik, men dør som kopier.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tj - 4. mars 2010 at 2:49
 34. Hvis man i det hele tatt tror på evolusjonen så synes jeg det er utrolig at man kan se bort i fra at kjønnene er “programmert” forskjellig.

  50 år med likestilling forandrer ikke 1000-vis av år med evolusjon.

  Vil for øvrig anbefale “The God Delusion” med Richard Dawkins, som tar opp dette med evolusjon vs relgion bl.a.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Odd-Eirik - 4. mars 2010 at 4:28
 35. Jeg ser også noe veldig samfunnsnyttig ved å implementere evolusjonsteorier osv inn i vår daglige forståelse av mennesker og samfunnet. Det handler ikke om å sette mennesker eller kjønn i bås, men å skape forstålese for hvem vi er. De egenskapene vi er født med bør vi bruke!
  Det er god samfunnsøkonomi!

  Merker meg spesielt det politisk korrekt tyraniet som herjer i media i det siste, der alt som går under tradisjonelle kjønnsrolleadferd tvært blir sett på som store samfunnsproblemer. Derfor er det blitt konkurranse om å sette snekkerbukse på kvinnfolk og barnevogn på mannfolk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kriskross - 4. mars 2010 at 5:09
 36. Eg trur at alle oppegåande personar annankjenner at evolusjonen har mykje å sei for eit menneske, korleis me tenkjer og oppfører oss, men det er ingen unnskyldning for å ikkje prøva å likestilla menn og kvinner.

  Eg ser at Richard Dawkins har vore nemnt tidlegare. Han er ein kjent evolusjons-forskar.

  Eg ynskjer å skriva den siste paragrafen (i den originale utgivinga, kapittel 11 i nyare utgivingar) frå ein av bøkene hans, The Selfish Gene.

  “It is possible that yet another unique quality of man is a capacity for genuine, disinterested, true alturism. I hope so, but I am not going to argue the case one way or another, nor to specualteoer its possible memic evolution. The point I am making now is that, even if we look on the dark side and assume that individuial man is fundamentally selfish, our conscious foresight-our capasity to stimulate the future in imagination-could save us from the worst selfish, excesses of the blind replicators. We have atleast the mental equipment to foster our long-term selfish interests rather than our short-term selfish interests. We can see the long-term benefits of participating in a ‘conspiacy of doves’, and we can sit down together to discuss ways of making the conspiracy work. We have the selfish memes of our indoctrination. We can even discuss ways of deliberately cultivating and nurturing pure, disinterested alturism-something that has no place in nature, something that has never existed before in the whole history of the world. We are buildt as gene machines and cultured as memes machines, but we have the power to turn against our creators. We, alone on earth, can rebel against the tyranny of our selfish replicators.”

  -Richard Dawkins, The Selfish Gene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Henrik - 4. mars 2010 at 5:19
 37. Her var det jammen mange kloke hoder som skriver.Så ikke programmet, men her må det være mange som er hjernevaska.
  “Evolusjon gjennom naturlig utvalg” er gjentatt til det kjedsommelige.
  Javel, spørsmålet blir: Er det en tilfeldig evolusjon, eller?
  Når man har diskutert tilsynelatende om farger har noe å si for kjønnsidentiteten, så har man tydeligvis ikke fått med seg i hvilken grad “Markedet” styrer denne utviklingen.
  Dere som uttaler dere så øyet blir blankt, er enhver Markedsførers drøm.
  Jeg slutter aldri å undre meg over kvinner som kler seg slik Markedsføreren har bestemt, hadde de sett seg selv i speilet så hadde de gremmes!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Svein Tore - 4. mars 2010 at 5:55
 38. I feel sastiefid after reading that one.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jock - 29. november 2011 at 7:45
 39. MZhW2Y vhzfoukvixjj

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ntwjtbuvi - 29. november 2011 at 5:30
 40. Nzz7Ba , [url=http://szuvporbwvco.com/]szuvporbwvco[/url], [link=http://fjiepeeytacs.com/]fjiepeeytacs[/link], http://sjjtizeeeycj.com/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  nynmiurjmgq - 30. november 2011 at 11:10

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00